top of page
image2_edited.png
image1 (1)_edited.png
Billeder af Von Ardenne-fabrikken, udlånt af Von Ardenne, GmbH
Produktion af moduler

PV-modulet er baseret på en amerikansk opfundet og udviklet CIGS (CuInGaSe2) tyndfilm PV-teknologi. CIGS PV-moduler er de mest avancerede og mest effektive blandt tyndfilmteknologierne. I dag er effektiviteten af ​​et solcellecelle i laboratoriet 23,3%, effektiviteten til mestermodulet er lidt over 18,5%, og det afsendte kommercielle modul er mellem 14% og 16% effektivt. JLN SOLAR, INC. projicerer sin moduleffektivitet, der er resultatet af det første pilot 125 MW-anlæg, til at være mellem 15% - 16%, med potentielle kontinuerlige forbedringer mod> 18% effektivitet. Modulet er 1240 mm x 630 mm med en størrelse på ca. 120-130 W. Nøglefunktioner i den nuværende CIGS-teknologi er: (1) en lav temperaturskoefficient (2) en gunstig spektral respons, og (3) høj relativ effektivitet under forhold med lavt lys . Disse funktioner er årsagen til fremragende energiudbytter og dermed lave niveauerede omkostninger til elektricitet under de fleste klimatiske forhold. Desuden resulterer den tynde filmmoduldesign, der er baseret på monolitisk sammenkobling, i lavere omkostninger ved fremstilling og reducerer i sig selv følsomheden over for skygge. Glas-glas monolitisk integrerede CIGS-moduler er i sagens natur mere stabile over loddet eller bundet solcellestreng.

bottom of page